Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Eşleştirme Süreci Eğitimine katıldı

 12 Kasım, 2018


19-20 Haziran 2018 tarihlerinde Belçika’nın Brüksel kendinde Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Avrupa İşletmeler Ağı Eşleştirme Süreci konulu eğitime Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Koordinatörü Samsun Ticaret ve Sanayi Odası proje uzmanlarından Çağrı Işıtan katıldı.

 

Eğitim faaliyeti firma merkezli yaklaşım ve Avrupa İşletmeler Ağı projesi çerçevesinde firmaların yolculuğu konulu bir sunumun Avrupa Komisyonu KOBİ Ajansı yetkilisi Darina Botsova’nın ve Kuzey Ren Vestfalya’daki Zenit İnnovasyon ve Teknik Merkezi yetkilisi Bernd Janson tarafından ortak bir sunumun gerçekleştirilmesi ile başladı. Devamında Brüksel Avrupa İşletmeler Ağı Ajansı yetkilisi Benjamin Carnec tarfından firmaların sürekli ihtiyaçları ile projeye dahil edilme süreçlerinin değerlendirildiği, Avrupa Komisyonu KOBİ Ajansı yetkilisi Martin Taslakov tarafından MERLİN sisteminde profil oluşturma konulu, Brüksel Avrupa İşletmeler Ağı Ajansı yetkilisi Elena Angiolini tarafından aracılık etkinlikleri konulu, Avrupa Komisyonu KOBİ Ajansı yetkilileri Marcı Cortopassi ve Makis Tikfesis tarafından eşleştirme faaliyetlerinin başarı ile verimliliklerinin izlenmesi konulu ve Avrupa Komisyonu KOBİ Ajansı yetkilileri Gunnar Matthiesen ve Thomas Steiert tarafından Avrupa İşletmeler Ağı projesinde yer alan çeşitli sektör ve tematik grupların tanıtıldığı sunumlar gerçekleştirildi.

 

Eğitimin ikinci günü Brüksel Avrupa İşletmeler Ağı Ajansı yetkilisi Elena Angiolini ve Avrupa Komisyonu KOBİ Ajansı yetkilileri Darina Botsova, Makis Tikfesis ve Martin Taslakov tarafından oluşturulan çeşitli gruplarda katılımcılar ile Avrupa İşletmeler Ağı Projesi çerçevesinde işbirliği anlaşmaları, projeye firma dahil etme, MERLİN profilleri, ilgi beyanları ve eşleştirme faaliyetleri kapsamında katılımcılar ile yetkililer arasında soru-cevap ile bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi.