Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Firma Ziyaretlerine Devam Ediyor.

 3 Ekim, 2018


 

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Avrupa Birliği'nin 28 üye ülkesi, aday ülkeler Türkiye, Makedonya ile diğer ülkeler Arnavutluk, Ermenistan, Bosna Hersek, Şili, Çin, Mısır, Hindistan, İzlanda, İsrail, Japonya, Meksika, Moldova, Fas, Karadağ, Norveç, Rusya, Sırbistan, Güney Kore, İsviçre, Tunus, Ukrayna, ABD, Brezilya ve Kanada olmak üzere toplam 60 ülkede, 600'e yakın ortak kuruluş ve 3000'e yakın deneyimli uzmanıyla KOBİ'lere hizmet vermeyi amaç edinen bir projedir.

 

Türkiye’nin tüm bölgelerinde 11 konsorsiyum tarafından yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı projesinin Karadeniz Konsorsiyumu, 9 ilde 40.000’e yakın KOBİ’ye 16 personel ile bölgedeki işletmelerin uluslararasılaşmasına katkı sağlamak, rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirliği geliştirmek amacıyla hizmet vermektedir.

 

Koordinatör kurumu Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve proje ortakları KOSGEB Samsun Müdürlüğü, KOSGEB Trabzon Müdürlüğü ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası proje uzmanları bölgedeki işletmeleri ziyaret etmekte ve projenin tanıtımı yapılarak işletmelerin faydalanabilecekleri hizmetler ve fırsatlar hakkında bilgiler verilmektedir.

 

Bu kapsamda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası proje uzmanları Markabi Kültür, Sanat, Tasarım firmasına bir ziyaret gerçekleştirdi. İşletmenin üretim süreci hakkında bilgiler alarak atılabilecek yeni adımlar, imalat süreçlerinin iyileştirilmesi, ihracata yönelik destekler ve yatırım destekleri konusunda firma yetkilisine bilgi verdiler.

 

Ardından ziyaret edilen Elif Çerçeve firmasında firma yetkililerine Avrupa İşletmeler Ağı, yatırım destek imkanları ve ihracata yönelik kredi süreçleri hakkında bilgilendirme yaptılar.