Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu temsilcileri “ Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi – Hibe Projeleri Bilgi Günü” etkinliğine katıldı.

 3 Ekim, 2018


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinatörlüğünde, Ankara’da TOBB Sosyal Tesislerinde 19.04.2018 tarihinde düzenlenen “ Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi – Hibe Projeleri Bilgi Günü” adlı etkinliğe Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumunu temsilen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Dış İlişkiler Müdürü Oğuz Sandıkçı ve Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı Çağrı Işıtan katılım sağladılar.

 

TOBB Avrupa Birliği Daire Başkanı Mustafa Bayburtlu’nun açılış konuşmaları ile başlayan etkinlik süresince ilgili hibe programının tanıtımı gerçekleştirilmiş, ilgili hibe programı kapsamında uygun görülen ve uygun görülmeyen proje konularına değinilmiş, proje tekliflerine ilişkin başvuru ve değerlendirme süreçlerinin işleyişi ve proje çağrılarına sunulan tekliflerde dikkat edilmesi gereken hususlar kapsamında katılımcılara bilgi verilmiştir.

 

T.C. AB Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi yetkililerinden hibe programları ile ilgili katılımcıların görüş alabileceği bir soru – cevap oturumu gerçekleştirilerek etkinlik sonlandırılmıştır.