Taze sebze ve meyve ithalatı yapan Sırbistan’dan bir firma distribütörlük teklif ediyor.

 26 Mart, 2018


Referans No: BRRS20161206001                                                                                           

Sırbistan piyasasında ithal ettiği taze sebze ve meyvelerin toptancılığını ve distribütörlüğünü yapan Sırp firma yeni distribütörlük anlaşmaları yapmak istiyor.  Sırbistan’da iyi tanınan ve iyi bir pazar ağına sahip olan firma HACCP standartlarında faaliyet göstermekte.