Ufuk Avrupa Avrupa yenilik ekosistemlerinde daha kapsayıcı ağlara ve girişimlere doğru

 16 Mart, 2022


Hibe Başlığı (İngilizce) : Horizon Europe Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystems

Bütçe : 4.000.000 Avro

Proje Başına Hibe: 500.000 Avro

Sektör: BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, SOSYAL YENİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK , DİĞER

Yayınlanma Tarihi: 11/01/2022

Son Başvuru Tarihi: 26/04/2022

İçerik (Türkçe) :

KAPSAM VE AMAÇ

Çağrının konusu ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde Üye Devletler ile Asosiye Ülkelerde yeniliğe destek veren başarılı girişimler ile ağların yenilik alanında faaliyet gösteren paydaşları ile yenilik bölgelerine katılımının artırılması ve işbirliğinin  genişletilmesi yoluyla Avrupa'nın yenilik verimliliğinin ve kapasitesinin güçlendirilmesidir.  

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

  • Üye Devletler, Asosiye Ülkeler ve AB’deki bölgeler arasında ortak finanse edilen çok yıllı faaliyet programlarının desteklenmesi; 
  • Dörtlü sarmal (vatandaşlara ve onların ihtiyaçlarına güçlü bir vurgu yaparak sanayi, akademi, sivil toplum ve kamu yetkilileri arasında bir işbirliği modeli)  boyunca daha fazla paydaşın dahil edilmesi,  bölgelerde yeniliğin uygulanmasına yönelik başarılı teşvik ve ağlara katılımının desteklenmesi;
  • Yenilikçi çözümlerin piyasa tarafından benimsenmesi ile bireylerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren sosyal yeniliğin toplum ile bütünleştirilmesine destek verilmesi. 

Beklenen sonuçlar

  • Daha çeşitli yenilik aktörlerinin katılımının genişletilmesiyle kapsayıcılığın artırılması,  Avrupa yenilik ekosistemlerini birbirine bağlayan ve yenilikçi çözümlerin dağıtımını ve büyütülmesini destekleyen başarılı girişimlerin ve ağların AB ve Asosiye Ülkelerin bölgelerine katılımının genişletilmesi;
  • Avrupa'da yenilik alanındaki bölünmenin azaltılması, kapsayıcılık ve bağlanabilirlik alanlarında Avrupa Araştırma Alanının yenilik yönünün güçlendirilmesi, Üye Devletlerin ve Asosiye Ülkelerin yenilik kapasitelerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınma için ortak çabalara katılımlarının sağlanması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

  • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
  • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
  • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
  • Düşük ve orta gelirli ülkeler

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 4.000.000 avro’dur.

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.