Yenilikle Geleceğe Projesi Paydaş Çalıştayı Gerçekleştirildi.

 28 Eylül, 2017


Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu ortaklarından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ortaklığında yürütülen Trabzon’da Yenilikle Geleceğe projesi kapsamında Trabzon’daki firmaların Ar-Ge ve Yenilikçilik konusunda mevcut durumunu anket çalışmalan ile ortaya koyma, gelecek stratejileri belirleme ve bu stratejilere yönelik eylem planlan içeren “Trabzon Yenilik Strateji Raporu” hazırlama faaliyetlerine 15 Mayıs 2017 tarihinde yapılan çalıştayla devam edilmiştir.

 

Çalıştayda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası adına Proje Ofisi Koordinatörü Ümit ORHAN projenin genel sunumunu yaparken, Makro Yönetim Geliştirme Danışmanlık Şirketi adına Merve Gül BARUT Ar-Ge ve Yeniliğin Mevcut Durumu üzerine bir sunum gerçekleştirmiştir. Son olarak Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları Öğretim Üyesi Semih AKÇOMAK Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri üzerine bir sunum gerçekleştirerek katılımcıların görüşlerini almıştır.

Çalıştayda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Of Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, KOSGEB ve Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü yetkilileri yer almıştır.