Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu “Güvenli Gıda Güvenli Gelecek” Toplantısındaydı

 24.3.2017


Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu uzmanlarından Mithat Can Ulcay, 30 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Güvenli Gıda Güvenli Gelecek toplantısına katılmıştır. Proje kapsamında gıda üreticileri ve tüketicilerine yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

 

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamındaki hedef firmalara yönelik olarak da gerçekleştirilmesi düşünülen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ön çalışma yapmak amacı ile toplantıya katılım sağlanmıştır. Küçük ve orta ölçekli gıda üreticilerine gıda güvenliği, gıda hijyeni ve gıda mevzuatı gibi konularda eğitimler verilecektir.