Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Koordinasyon Toplantısı Samsun’da Yapıldı

 7.4.2017


Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Koordinasyon Toplantısı Samsun’da Yapıldı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinatörü olduğu, Samsun KOSGEB Müdürlüğü,
Trabzon KOSGEB Müdürlüğü ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortak
olarak yer aldığı, Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi’nin Bölgesel Koordinasyon
Toplantısı 8 Mart 2017 tarihinde Samsun’da gerçekleştirilmiştir.

 

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinatörü olduğu, Samsun KOSGEB Müdürlüğü,
Trabzon KOSGEB Müdürlüğü ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortak
olarak yer aldığı, Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi’nin Bölgesel Koordinasyon
Toplantısı 8 Mart 2017 tarihinde Samsun’da gerçekleştirilmiştir.
Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi’nin 2017-2018 dönemine ilişkin proje faaliyetlerinin
değerlendirildiği toplantıya, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri
Süleyman Karabük, Proje Koordinatörü Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Dış İlişkiler Müdür Yardımcısı Oğuz Sandıkçı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Proje
Yöneticisi Ümit Orhan, KOSGEB Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüğünden Kobi Uzmanı
Fatih Havuz ile diğer proje personelleri katılmışlardır.
KOBİ’lere hizmet veriliyor
Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri
Süleyman Karabük, “2008 yılından itibaren odamız koordinatörlüğünde yürütülen
Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz projesi ile bölgemizde faaliyet gösteren
KOBİ’lere hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda KOBİ’lere AB mevzuatı, politikaları,
finansa erişim gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini içeren faaliyetlerin
yanı sıra bölgelerimizdeki KOBİ’ler ile Avrupa KOBİ’leri arasında ticari ve teknolojik
işbirliği kurulmasına yönelik çeşitli ikili görüşmeler, fuar ziyaretleri ve eşleştirme
faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz. Yeni dönemde de bölgemizde faaliyet gösteren firmaların
rekabet güçlerinin arttırılması ve uluslararası işbirliği fırsatlarına ulaşmaları
için hizmetlerimiz devam edecektir. Projenin yeni dönemi olan 2017-2018 döneminin
başarılı geçeceği inancındayım.” demiştir.
Yeni proje dönemi değerlendirildi
Ardından ise, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Dış İlişkiler Müdür Yarımcısı Oğuz
Sandıkçı tarafından Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesinin 2015-2016 dönemine
ilişkin finansal ve teknik raporlama süreci, 2017-2018 dönemine ait faaliyet
hedefleri gibi konularda bilgiler verilerek karşılıklı görüş alışverişine
bulunulmuştur.