Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Proje Ulusal Toplantısına katıldı.

 3.5.2018


Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Proje Ulusal Toplantısına katıldı.

Avrupa İşletmeler Ağı  Ulusal Toplantısı, Türkiye’nin bütün bölgelerinden katılımcılar ile 31 Ocak tarihinde Gaziantep'te gerçekleştirildi.

 

Gaziantep Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya ayrıca, AB Türkiye Delegasyonu Ataşesi Laura Zampetti, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Necati Günaydın ile Türkiye’nin bütün bölgelerinden Avrupa İşletmeler Ağı projesi çalışanları katıldı.

 

KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Necati Günaydın toplantı açılış konuşmasında  Avrupa İşletmeler Ağı Projesinin ülkemizdeki mevcut durumu ve ülkemize aktarılan fonlar itibariyle şu ana kadar Türkiye’nin toplam 10 buçuk milyon Avro değerinde kaynak ile 38 ülke arasında 7’inci konumda olduğunu kaydetti.

 

AB Türkiye Delegasyonu Ataşesi Laura Zampetti: Avrupa İşletmeler Ağı Projesi’nin AB ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini arttırdığını kaydederken, KOBİ’lerin AB ve Türkiye ekonomisine inovasyon ve iş olanağı konusunda büyük katkılar sağladığını söyledi. Zampetti, Avrupa'nın 2020 hedeflerinin gerçekleşmesi için Avrupa İşletmeler Ağı Projesi’nin Türkiye’de etkin hizmet vermesiyle bu hedeflerin beraberce gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

 

Toplantının ilerleyen bölümünde ise Avrupa İşletmeler Ağı işleyişi konuları ve proje ile ilgili eğitimlerle program devam etti.