Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Temsilcileri Yıllık Konferansa katıldı

 25.11.2018


Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Temsilcileri Yıllık Konferansa katıldı

23-25 Ekim 2018 tarihleri arasında Viyana/Avusturya'da gerçekleştirilen Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Yıllık Konferansına Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu adına Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Dış İlişkiler Müdürü ve Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Koordinatörü Oğuz Sandıkçı, Samsun KOSGEB Müdürü Nebahat Livaoğlu ile Trabzon TSO adına proje uzmanı Elif Duman katıldı. Yıllık Konferans bu yıl Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Avusturya'da Avusturya Federal Ekonomi Odası tarafından organize edildi.

 

23 Ekim 2018 günü açılış toplantısıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmalarını, Avusturya Dijital ve Ekonomi İlişkileri Bakanlığı'ndan Margerete Schramböck, Avrupa Komisyonu İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ Genel Müdürü Lawri Evans, Avusturya Federal Ekonomik Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ulrike Ramber ve Avsurya Araştırma Tanırım Ajansı'ndan Henrietta Egerth yaptı. Ardından eşzamanlı düzenlenen eğitim programlarında Tek Pazar İçin Networkün Rolü, Firma İhracat Durum Tespiti, Finansa Erişim, İnovasyon Ekosisteminde Networkün rolü gibi konular işlendi.