Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumundan İnovasyon ve Ürün Geliştime Eğitimi

 7.4.2017


Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumundan İnovasyon ve Ürün Geliştime Eğitimi

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Karadeniz Konsorsiyumu Koordinatörü Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 19 Ocak 2017 tarihinde üyelerine yönelik olarak İnovasyon ve Ürün Geliştime Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

 

Prof. Dr. Celal Zaim Çil tarafından gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara en geniş anlamıyla bilginin, fikrin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi anlamına gelen inovasyon ve firmalardaki süreçleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. AR-GE ve inovasyonun farklarından bahsedilerek AR-GE’ nin inovasyon sürecinde sadece bir adım olduğu vurgulanmıştır. Takiben inovasyon modelleri hakkında bilgiler verilmiş ve firmalarda inovasyon kapasitesinin belirlenmesi ve inovasyon yeteneğinin ve kapasitesinin geliştirilmesi ile ilgili atılacak adımlar olan strateji, insan kaynağı, bilgi iletişim ağları ve finansman faktörleri anlatılarak bunların nasıl kullanılacağı yönünde bilgi verilmiştir.