Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Newcomers-Yeni Başlayan Personel Eğitimi’ ndeydi.

 4.12.2017


Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Newcomers-Yeni Başlayan Personel Eğitimi’ ndeydi.

20-21 Eylül 2017 tarihlerinde Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından Belçika’nın Brüksel kentinde düzenlenen, toplam 20 ülkeden 38 Avrupa İşletmeler Ağı proje personelinin katılım sağladığı ve aralarında ülkemizden iki katılımcının da bulunduğu Newcomers-Yeni Başlayan Personel Eğitimi’ne proje çalışanlarından Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Uzman Yardımcısı Çağrı Işıtan katıldı. 

 

Eğitimde Avrupa Komisyonunun ve Avrupa İşletmeler Ağının politik çerçevesi, öncelikleri ve Avrupa İşletmeler Ağı projesindeki rolü ile ilgili bilgiler verildi; Avrupa İşletmeler Ağının sadece Avrupalı KOBİ’ler için değil aynı zamanda diğer ülkelerdeki KOBİ’lerin yararına olduğuna değinildi. Avrupa İşletmeler Ağı ’nın KOBİ’lere finansman sağlama, pazara giriş sağlama, girişimciliği teşvik etme, iş geliştirme, iş oluşturma ve Horizon2020 programı ile yeniliğe erişim gibi çeşitli amaç ve hedeflerinden bahsedildi.

Avrupa İşletmeler Ağı içerisindeki ağ faaliyetleri ve firma yolculuğu konsepti hakkında katılımcılara bilgi verildi. KOBİ sahiplerinin bölgedeki en iyi hizmeti Avrupa İşletmeler Ağı’ ndan almaları gerektiğine özellikle vurgu yapıldı. Avrupa İşletmeler Ağı’ nın finansmana erişim, ortak bulma, faklı pazarlara erişim, yenilik yönetimi, danışma hizmetleri ve eğitim faaliyetleri gibi sunduğu hizmetlerin KOBİ’lerin uluslararası seviyede ortak çalışma kültürünü geliştirmeleri, yenilik üretmeleri ve uluslararasılaşmaları amacıyla yapıldığı katılımcılara aktarıldı.

Katılımcılara yönelik teknik proje bilgilerinin iletilmesi ile eğitim tamamlandı.