Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Pazarlama/Satış Teknikleri Eğitimi Gerçekleştirdi

 4.12.2017


Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Pazarlama/Satış Teknikleri Eğitimi Gerçekleştirdi

KOBİ’lerin rekabet edebilirlik ve uluslararası işbirliği kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Cosme programı kapsamında Samsun TSO koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz projesi çerçevesinde 19 Ekim 2017 üyelerimize yönelik Pazarlama/Satış Teknikleri Eğitimi gerçekleştirildi.

 

Katılımcıların, satış ve iletişim becerilerini ve danışmanlık becerilerini geliştirmeye yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara satış hakkındaki temel bilgiler, satışta iletişimin önemi ve rolü, müşteri iletişiminde başarıyı getiren faktörler, başarılı satıcının özellikleri, müşteri tipleri, başarılı satışın aşamaları, satışta yapılan en önemli hatalar gibi konularda geniş bilgiler verildi.

Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü Eğitmenlerinden Cüneyt Samancı eğitimde, pazarlama ve satış tekniklerinde başarının sırrının, değişimin farkında olarak; bu değişimi kendi lehine kullanabilmek olduğunu söyledi. Pazarlamada ürün, fiyat, dağılım, reklam ve halkla ilişkilerin çok önemli olduğuna vurgu yapan Samancı, “Bunu biz 4P olarak açıklayabiliriz. Bu dört olgu milenyumla birlikte 4C’lere geçti. Bu da müşteri değeri, müşteri maliyeti, müşteriye kolaylık ve müşteri iletişimi… 4C bilincine göre müşteriye verilen değer, önem ve öncelik, işletmelerin pazarlama iletişimi çerçevesini ve politikasını etkilemektedir. Müşteri odaklı yaklaşımının gelişmesiyle beraber; firmaların satıcı gözlüğünü bırakarak,  müşteriyi dikkate almaları kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede 4P’yi kurmadan önce müşterilerin 4C’lerini iyi bir şekilde incelemeleri ve üzerinde düşünmeleri gerekmektedir. Onun için müşterilerinizi iyi tanımanız, iyi tahlil edip, teşhisi iyi koymanız lazım” dedi.