Daha Sürdürülebilir Uygulamaları Benimseyen KOBİ'ler için Sürdürülebilirlik Ortaklıkları Çağrısı

 16.2.2022


SMP-COSME-2021-SPP çağrısı; Tek Pazar Programının (SMP COSME) “İşletmelerin Rekabeti ve KOBİ'ler” kapsamında KOBİ’lere sürdürülebilir bir geçiş için destek olma amacıyla  AB eylem hibeleri için açılan bir teklif çağrısıdır. 2021 Çalışma Programına uygun olarak başlatılmış olup Avrupa İnovasyon Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı (EISMEA) tarafından yönetilecektir.

Çağrının genel amacı, KOBİ'lerin daha sürdürülebilir iş modellerine geçişlerine yardımcı olmak adına Sivil Toplum Kuruluşlarının uzmanlığından yararlanmak olup temeli Avrupa İşletme Ağı’nın misyonuna dayanmaktadır. İlgili AİA üyelerine, KOBİ'lerin daha sürdürülebilir iş modellerine geçiş sürecinde yardımcı olacak ek bir araç sunmayı hedeflemektedir. Bu sebeple projelerin, aktif bir AİA üyesi tarafından koordine edilen ve ilgili KOBİ'ler, STK'lar ve diğer ilgili ortaklardan oluşan konsorsiyumlar tarafından uygulanması planlanmaktadır. AİA üyesinin projeyi yönetmeye ek olarak ortak KOBİ'lere uygun olan ticari/teknik destekte ve gerekli tavsiyelerde de bulunması beklenmektedir.

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2022

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.