Dijital Avrupa Programı Eğitimde Avrupa Yenilikçiliğini Destekleme Çağrışı

 5.5.2022


Çağrının Amacı

Bu çağrı, eğitim teknolojisi girişim şirketlerini ve KOBİ'leri eğitim teknolojisi çözümlerini hızlandırmak için destekleyerek Avrupa'da eğitim alanındaki yeniliği artıracak ve eğitim sektörünün dijital dönüşümünü destekleyecektir. Bu proje, Avrupa Dijital Eğitim Merkezi kurma hedefi ve Avrupa Eğitim Alanı çerçevesiyle uyum içinde olarak, 2021-2027 Dijital Eğitim Eylem Planı'nın stratejik önceliğini kapsayıcı bir şekilde destekleyecektir.

Kapsam

Seçilen proje:

 • Avrupa eğitim teknolojisi girişim şirketleri/KOBİ'leri, teknoloji kuruluşları, sanayi dernekleri ve yatırımcılar, politikacılar ve bakanlıklar, okullar, öğretmenler, üniversiteler, araştırma kuruluşları, uzmanlar ve sivil toplum örgütleri gibi ilgili birimleri bir araya getirerek eğitim alanındaki yeniliklerde Avrupa’yı desteklemek için bir pan-Avrupa ağına ev sahipliği yapacak ve bu ağı mevcut diğer pan-Avrupa ağlarına bağlacaktır. 
 • En iyi uygulamaları paylaşmak, dijital teknolojilerin başarılı uygulamalarını ve potansiyel pazar alımını analiz etmek, Covid-19 krizi sırasında ve sonrasında öğrenilenleri keşfetmek amacıyla eğitim teknolojisi girişim şirketleri/KOBİ'leri ile maksimum sayıda Üye Devletin ve İlişkili ülkenin diğer paydaşları arasındaki işbirliğini destekleyecektir. Bu, Avrupa Eğitim Alanı’nın  gelişimi ile yakın işbirliği içinde olmalıdır.
 • Avrupa'daki eğitim teknolojisi girişim şirketlerinin/KOBİ'lerin ortamını daha iyi anlamak amacıyla kapsamlı ve yüksek değerli güncel veriler toplanarak, eğitim teknolojisi şirketlerin iş ve eğitim danışmanlığı ve eğitim hizmetleri ile desteklenecek ve pazar eğilimleri ve ihtiyaçları ortaya çıkarılacaktır.
 • İlgili bilimsel kanıtlara dayalı olarak ve Avrupa Eğitim alanındaki paydaşlar ile istişare ederek, teknolojik ihtiyaçların yanı sıra pedagojik, toplumsal ve etik yönlerin ışığında dijital eğitim içeriğinin, çözümlerinin ve araçlarının geliştirilmesi için daha geniş bir Avrupa eğitim teknolojileri endüstrisini teşvik etmeyi amaçlayan yönergeler geliştirmek, 
 • Yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa çapındaki çabaların nasıl bütünleştirilebileceği de dahil olmak üzere, eğitim inovasyonunda Avrupa’nın daha iyi olmasını teşvik eden bir Avrupa eğitim teknolojisi ekosistemine yönelik yol haritası önerecektir.  

Beklenen Sonuçlar 

 • Avrupa'daki dijital eğitim sektöründe Avrupalı eğitim teknolojisi girişimleri/KOBİ'leri ve diğer ilgili paydaşlar arasında ve Avrupa genelinde daha yakın işbirliğinin desteklenmesi, 
 • Ulusal eğitim sistemlerinin kapasitelerini artırmayı ve uzaktan, yenilikçi, etkili ve kapsayıcı öğrenmeyi hedefleyen pan-Avrupa düzeyinde iyi uygulamaların değişiminin teşvik edilmesi, 
 • Avrupa'daki eğitim teknolojilerinin ve verilerin kullanımına ilişkin Avrupa etik değerlerini teşvik ederken, Avrupa eğitim teknolojisi endüstrisi için artan fırsatların desteklenmesi, 
 • Erasmus programı ve Ufuk Avrupa açısından dijital eğitimdeki girişimlere katkıda bulunulması, 
 • Eğitim sektörünün Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanılan karantinalar benzeri muhtemel krizlere daha iyi hazırlanmasına yardımcı olunması

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI

Uygun olabilmek için başvuranların (lehtar ve bağlı kuruluşlar):

 • tüzel kişiler olmak (kamu veya özel kuruluşlar)
 • uygun ülkelerden biri olmak, yani:
 • AB Üye Devletleri (denizaşırı ülkeler ve bölgeler (OCT'ler dahil)
 • AB üyesi olmayan ülkeler
 • Listelenen AEA ülkeleri ve Dijital Avrupa Programı ile ilişkili ülkeler veya bir ortaklık anlaşması için devam eden müzakerelerde olan ve anlaşmanın hibe imzasından önce yürürlüğe girdiği ülkeler.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrı için toplam bütçe 3.000.000 avro’dur. 

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Zaman çizelgesi

Çağrının açılışı

22 Şubat 2022

Son başvuru tarihi

17 Mayıs 2022 – 17.00 Brüksel saati

Değerlendirilmesi

Haziran – Temmuz 2022

Değerlendirme sonuçları ve ödül hakkında bilgilendirme

Ağustos 2022

GA İmzası 

Aralık 2022

 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız