Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı (Driving Urban Transitions-DUT) 2022 çağrıları

 4.10.2022


Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı (Driving Urban Transitions to a Sustainable Future Partnership (DUT)) 2022 Çağrısı ile şehirlerin daha sürdürülebilir bir ekonomiye ve işlevselliğe geçişlerine yardımcı olmak için kentsel zorlukları ele alan uluslararası araştırma ve/veya yenilik projeleri desteklenecektir. DUT Ortaklığı 2022 Çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk Avrupa Programı kapsamında finanse edilmektedir. Müdahale alanları “Geçiş Yolları (Transition Pathways-TP)” adı verilen üç temada gruplandırılmıştır. 

Kimler Başvurabilir?

  • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
  • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

  • Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilmez.

Ortaklık hakkında daha fazla bilgi için: https://dutpartnership.eu/

2022 Yılı DUT Uluslararası Çağrı Metni ve Başvuru Kuralları : DUT Call 2022 Call Text 

DUT Ortaklığı 2022 Yılı Çağrısı Ulusal Başvuru Kuralları :   DUT 2022 Çağrısı Ulusal Dökümanı