Sürdürülebilir Turizm Büyümesi ve KOBİ Desteği ile COVID-19 İyileşmesi Çağrısı

 26.1.2022


Tek Pazar Programı COSME bileşeni “Sürdürülebilir Turizm Büyümesi ve KOBİ Desteği ile COVID-19 İyileşmesi” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Tek Pazar Programı’nın, “İşletmelerin Rekabeti ve KOBİ’ler” kapsamında turizm alanında AB eylem hibeleri için yapılan Sürdürülebilir Turizm Büyümesi ve KOBİ Desteği ile COVID-19 İyileşmesi Çağrısı pandemide iyileşme süreci, turizmde sürdürülebilir büyüme ve KOBİ’lere destek konularını kapsamaktadır. Çağrı kapsamında Turizm KOBİ’lerinin beceri ve kapasitelerinin geliştirilmesi, teknik yardım sağlanması, krizlere daha dayanıklı yenilikçi çözümleri teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Son başvuru tarihi: 2 Mart 2022

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.