Turizmde Sürdürülebilir Büyüme ve Krizlere Dayanıklılığın Geliştirilmesi Çağrısı--Yeşil ve Dijital Dönüşüm için KOBİ'lerin Güçlendirilmesi

 3.10.2022


Bu teklif çağrısı, sürdürülebilir bir turizm ekosistemi için COVID-19 iyileşme sürecinin bir parçası olmakla birlikte, Avrupa Komisyonu'nun KOBİ Stratejisinin ve güncellenmiş Avrupa Sanayi Stratejisinin öncelikleri ile uyumludur.

 

Çağrının genel amacı, KOBİ'lerin -ikiz şeklinde adı geçen- yeşil ve dijital dönüşümü başarılı bir şekilde gerçekleştirme kapasitesini geliştirerek turizm sektöründeki KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak ve turizm değer zinciri boyunca yenilikçiliği, dayanıklılığı, sürdürülebilirliği ve kaliteyi yükseltmektir.

 

Çağrı;

 - Turzim destinasyonları ve KOBİ’lerde yeni iş modelleri, değişen turizm talebini karşılamaya yönelik yenilikçi hizmetler ve krizlere karşı dayanıklı sürdürülebilir turizm için yenilikçi çözümler geliştirmeyi,

- Sürdürülebilir, dijital ve kapsayıcı turizmi geliştiren ürün, süreç, hizmet ve/veya iş modellerinin geliştirilmesi/uygulanması/ölçeklendirilmesi yoluyla iyileştirmeler planlayabilmeleri ve gerçekleştirebilmeleri için KOBİ'lere destek sağlamayı,

-  KOBİ'ler arasında  en iyi uygulamaların paylaşılması ve aktarılabilir araçların ve bilgi paylaşımının yaygınlaştırılması için mevcut olan veya yeni etkin mekanizmaların benimsenmesini

amaçlamaktadır.

Temalar ve Öncelikler

Bu teklif çağrısı aşağıdaki temaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır:

  • Mevsimsellikle ilgili zorluklara özellikle dikkat edilerek sorumlu ve çeşitlendirilmiş turizm tekliflerinin geliştirilmesi,
  • Ev sahibi toplulukların refahına katkıda bulunurken yerel turizm dinamiklerine saygı duyan, canlandırıcı turizme dayalı deneyimlerin geliştirilmesi (Bölge sakinleri, benzer düşünen girişimciler ve/veya yerel yetkililerle işbirliği ve yerel katılımla ilgilenen turizm KOBİ'leri dahil),
  • Aileler, engelliler, yaşlılar gibi seyahat eden farklı turizm grupları ve ihtiyaçları için açık ve erişilebilir turizm hizmetlerinin geliştirilmesi veya gelişen trendlere (uzaktan çalışanlar ve eğitim turizmi gibi) yemek servisi geliştirilmesi
  • Hem maddi ve maddi olmayan kültürel mirasa ilişkin kültür turizmi girişimleri
  • Doğal mirasın ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve yenilenmesinin yanı sıra iklimsel eylemlerle bağlantılı turizmin büyümesi

 

Finanse edilebilecek faaliyetler

Mevcut çağrının genel ve özel hedeflerine ulaşmak için, seçilen uluslararası konsorsiyumlar aşağıda belirtilen üç ana faaliyetin tümünün tekliflerine dahil edildiğine emin olmalıdır:

  1. Örnek teşkil edecek iyi uygulamalar,
  2. KOBİ'ler için kapasite geliştirme faaliyetleri (KOBİ'lere teknik ve finansal destek, KOBİ'lere eğitim ve bilgi aktarımı başlıklarını içermektedir)
  3. Yerel turizm ekosistemleri için kapasite geliştirme.

 

Zaman çizelgesi ve son tarihler

Çağrı açılış:

6 Eylül 2022

Teklifler için son teslim tarihi:

30 Kasım 2022 – 17:00 (Brüksel saati)

Değerlendirme:

Aralık 2022 – Nisan 2023

Değerlendirme sonuçları hakkında bilgi:

Nisan/Mayıs 2023

Sözleşme imzası:

Temmuz 2023

 

Detaylı bilgi için lütfen tiklayınız.