Ufuk Avrupa Girişimci Ekosistemlerin Genişletilmesi

 15.3.2022


Hibe Başlığı : Girişimcilik Ekosistemlerinin Desteklenmesi Çağrısı

Çağrı Kodu: HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-01-01

Öngörülen Çağrı Bütçesi: 5 Milyon €

Çağrı Açılış Tarihi: 2022-01-25

Çağrı Kapanış Tarihi: 2022-05-10

Çağrı Açıklaması:

Eğitim kurumları, girişimcilik yetkinliklerini besleyerek öğrencileri hızla değişen bir çalışma ortamına hazırlamak için özel sektörle her zamankinden daha fazla birlikte çalışmalıdır. Genişleyen Girişimcilik Ekosistemleri, özel sektör ve iş hızlandırma kuruluşları ile işbirliği içinde tasarlanan programlar aracılığıyla girişimcilik eğitimini destekleyerek yenilik ekosistemlerinde gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirmelidir. Çağrı, Avrupa'nın iyi performans gösteren inovasyon merkezlerindeki özel sektörün en iyi uygulamalarından ve Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü tarafından desteklenen eğitim kurumlarıyla mevcut işbirliğinden yararlanmalıdır.

Çağrı, geliştirme ekosistemlerinden eğitim kurumları ve inovasyon merkezlerinden özel sektör tarafından ortaklaşa önerilen, en az iki çalışma yılına ait ortak tasarlanmış faaliyet programlarını destekleyecektir.

Çağrının Kapsamı ve Amacı:

Girişimci Ekosistemlerin Genişletilmesi,  özel sektör ve hızlandırıcı kuruluşlar ile yakın işbirliği içinde tasarlanan programlar aracılığıyla girişimcilik eğitimini destekleyerek gelişme aşamasındaki yenilikçi ekosistemlerde bulunan gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje tekliflerinin Avrupa'nın yüksek performans gösteren yenilik merkezlerinde faaliyet gösteren özel sektör aktörlerinin örnek uygulamalarını desteklemesi ve eğitim kurumlarıyla mevcut işbirliğini artırması beklenmektedir.

Faaliyet tanımları/ Uygun faaliyetler:

  • Eğitim programlarının uygulanmasında iş uzmanlarının katılması.
  • Dengeli cinsiyet katılımı hedefiyle, çeşitli disiplinlerden ve bölümlerden öğrencilerin ve mezunların ilgili şirketlerin yapılarına dâhil olması ve eğitim personelinin şirketlerin iş süreçlerine katılması.
  • Öğrencilerin, ortakların uzmanlık alanında yenilikçi çözümler önerebilecekleri ve ürünü ile iş geliştirme stratejisini geliştirmek için kaynak ve destek sağlanan ortak fikir üretme organizasyonları.

 

Beklenen Sonuçlar

  • Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip yenilik ekosistemleri arasında kaynak akışının iyileştirilmesi 
  • Gençlerin (serbest meslek sahibi dahil) istihdam edilebilirliğinin artırılması,
  • Avrupa ve uluslararası ölçekte yenilikçi ekosistemlerinin geliştirilmesi için girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
  • Sektörler ve/veya coğrafyalar arasında çeşitli iş kültürleri ve fırsatlara yönelik farkındalığın artması.

 

Uygunluk & Katılım Koşulları        

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

Avrupa Birliği Üye Devletleri,

Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,

Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler

Konsorsiyumun en az 3 farklı Ufuk Avrupa program ülkesinden (Biri AB üye ülkesi olması şartıyla) üç (3) bağımsız tüzel kişiliği olmalıdır. Konsorsiyumda “Innovation Scoreboard” Raporuna göre "Moderate" veya "Emerging" olarak nitelendirilen ülkeden en az bir ortak.

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.