Ufuk Avrupa Kapsayıcı, Güvenli, Uygun Fiyatlı Ve Sürdürülebilir Kentsel Hareketliliğin Tasarlanması Çağrısı

 20.6.2022


Bu çağrının amacı, yerel yönetimlerin kentsel hareketlilik konusunda yapacakları değişiklik çalışmalarının hızlandırılmasına destek olunması ve pandemi sonrası iş hayatına dönen insanların karşılaştığı önemli endişelerin yeniden ele alınmasıdır. Bu kapsamda bireysel araç kullanımı yerine bisiklet, yürüyüş ve toplu taşıma araçlarının teşvik edilmesi beklenmektedir.

 

  • Beklenen sonuçlar

•             Sıfır emisyonlu, paylaşımlı, aktif ve insan merkezli hareketliliğin teşvik edilmesi suretiyle şehirlerde iklim nötrlüğe geçişi hızlandırarak İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu hedeflerine katkıda bulunulması,

•             Bisiklet ve e-skuter'larda beklenen artışların neden olduğu potansiyel risklerin proaktif olarak ele alınması,

•             Farklı grupların (kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar) ihtiyaçlarına cevap veren yol ve kamusal alan kalitesinin yeniden değerlendirilmesi,

•             Şehirlerde yol güvenliğinin ve yaşam kalitesinin artırılması için; “Hedef Sıfır” yaklaşımının ve sıfır emisyon hedeflerinin desteklenmesi,

•             mevcut veya planlanan yerel hareketlilik modlarının ayrımının en şekilde yansıtılması için kamusal alanın farklı taşımacılık modlarına göre yeniden dengelenmesi.

  • Uygunluk & Katılım Koşulları

 

Hibe programına uygun ülkelerden birinde kurulmuş herhangi bir tüzel kişilik başvuruya uygundur. AB üye devletleri, üye devletlere bağlı denizaşırı ülkeler ve Ufuk Avrupa programına dahil olan ülkeler başvurabilmektedir.

 

Çağrının toplam bütçesi 42 Milyon avro olup son başvuru tarihi 6 Eylül 2022'dir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız