Yenilikle Geleceğe Projesi Anket Çalışmalan Devam Ediyor

 28.9.2017


Yenilikle Geleceğe Projesi Anket Çalışmalan Devam Ediyor

Avrupa İşletmeler Ağı Karadeeniz Konsorsiyumu ortaklarından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ortaklığında yürütülen Trabzon’da Yenilikle Geleceğe projesi kapsamında Trabzon’daki firmaların Ar-Ge ve Yenilikçilik konusunda mevcut durumunu anket çalışmaları ile ortaya koyma, gelecek stratejileri belirleme ve bu stratejilere yönelik eylem planlan içeren “Trabzon Yenilik Strateji Raporu” hazırlama faaliyetlerine Şinik Organize Sanayi Bölgesi, Çarşıbaşı ve Mobilyacılar Sitesinde firmalara yapılan ziyaretlerle devam edilmiştir.