Bir İtalyan firması önü alınamayan yangınlar ve kriz yönetimiyle alakalı Ufuk Avrupa projelerine ortak olmak istemektedir

 19.7.2021


Referans Numarası; TOIT20200907001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/353461e6-bfab-4c7e-9008-00beb0f1409c

Firma, çevresel izlemeyi, risk önlemeyi ve risk taşımayı, sensörleri ve söndürülmesi güç yangınları hedefleyen; karar destek mekanizması sağlayacak sistemler aracılığıyla geliştirilecek projelere ortak veya tedarikçi olarak katılma isteğindedir. Firma daha önceden Avrupa Birliği tarafından destek fonu sağlanan projelerde tecrübe sahibi olmuştur; teklifler ve sektörler arası zorluklar için yapılan Ufuk Avrupa çağrıları altında çalışan diğer AB kurumlarıyla araştırma yapmak ve teknik işbirliği gerçekleştirmek üzere ortaklık kurma isteğindedir.