Hizmetlerimiz

 


Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz’in Sunduğu Hizmetler

 • Firmalar arası ticari ve teknolojik işbirliği kurulmasına destek olmak
 • Proje kapsamında düzenlenen firmalar arası ikili iş görüşmelerine bölge firmalarının katılmasının sağlamak
 • Avrupa Birliği mevzuatı ve politikaları ile konularda eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenlemek
 • Ülke Günleri etkinliği organize etmek
 • AB mevzuatı, AB fonları, yerel ve uluslararası fonlar, krediler ihalelere ilişkin danışmanlık hizmeti vermek
 • Firma ziyaretleri, teknoloji değerlendirme ziyaretleri
 • Firmaların AR-GE ve inovasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi ve firmalar arası teknolojik işbirliğinin kurulmasına destek olmak.
 • Ar-Ge çalışmalarına yönelik yeni pazar arayışlarına destek vermek,
 • Fikri mülkiyet hakları, marka, patent gibi konularda danışmanlık hizmeti vermek bu konularda çeşitli eğitim programları düzenlemek
 • İnternet sitesi, sosyal medya ve E-mail gibi yollarda bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak
 • Bilgilendirme yayınları hazırlamak, bastırmak ve çoğaltmak