,

İletişim

AB Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

AB Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Koordinatörlüğü Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmekte olan Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında 26-27 Aralık 2017 tarihlerinde AB Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi gerçekleştirildi.   İki gün süren eğitimin ilk gününde İçerik Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. firmasından eğitmen Zehra Kaya tarafından Fon Kaynakları Hakkında Genel Bilgilendirme / Proje Genel Bilgisi, AB Mali Yardımlarının İşleyişi, Kalkınma Ajansları Proje Sistemi, Proje Döngü Yönetimi, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY) / Kritik Yol Metodu, SWOT Analizi, Mevcut Durum Analizi, Sorun Analizi, Grup Çalışması, Paydaşlar Analizi, Hedef Analizi, Strateji Analizi, Grup Çalışması, Strateji Analizinden Mantıksal Çerçeve Matrisine, Varsayımlar , Göstergeler ve Doğrulama Kaynakları, MÇM Grup Çalışması konularında katılımcılara bilgiler verildi.   Katılımcılar eğitimin ikinci gününde ise Faaliyet ve Kaynak Planlaması, Projelerin Sürdürülebilirliği, İzleme ve Değerlendirme, Diğer Mali Yardımlar, Hibe Programı, Kontrol Listesi, Değerlendirme Tablosu, Başvuru Formlarını Doldurma Sürecinde Yapılan Hatalar, Hibe Başvurularının Değerlendirilmesi Süreci, Hibe Sözleşme Aşaması ve Uygulama Prosedürleri, Mantıksal Çerçevenin Doldurulması, Hibe Başvuru Formunun Doldurulması, Hibe Bütçe ve Ek Formlarının Hazırlanması konularında bilgilendirildi.

Devam ...

Marka Yönetimi Eğitimi

Marka Yönetimi Eğitimi

Koordinatörlüğü Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmekte olan Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında 15 Şubat 2018 tarihinde Marka Yönetimi Eğitimi gerçekleştirildi. Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü Eğitmenlerinden Ceyhun Yeşilşerit tarafından, katılımcı KOBİ temsilcilerine marka eğitimi verildi.   Toplantının açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Beytekin, KOBİ’lerin önemine değinerek, “Ülkelerin uluslararası arenadaki gücü, refah düzeyi, sosyal ve kültürel gelişmişlik seviyesi ve hatta yaşam memnuniyeti endeksi gibi pek çok hususun ortak ve en büyük paydası ekonomik gelişmişliktir. Ekonominin belkemiğini ise bugün sizlerin temsil etmiş olduğu KOBİ’ler teşkil etmektedir. Biz Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm bu saydığım hususlara katkı sağlamak adına KOBİ’lerimizin kapasitelerini geliştirmek için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bu alandaki en önemli ve kapsamlı projemiz olan, Cosme programı kapsamında yürüttüğümüz Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi çerçevesinde düzenlenen Marka İletişimi, Eğitimi vesilesiyle sizlerle birlikteyiz” dedi.

Devam ...

Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Dış Ticaret ve Yatırım İletişim Noktaları Eğitiminde

Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Dış Ticaret ve Yatırım İletişim Noktaları Eğitiminde

15-17 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara’da T.C. Ekonomi Bakanlığı binası konferans salonunda T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen “Dış Ticaret ve Yatırım İletişim Noktaları” eğitimine Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı Çağrı Işıtan katıldı.   Eğitim, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve T.C. Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in açılış konuşmaları ile başladı.   Katılımcılara eğitim süresince, T.C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez tarafından Bakanlığın vizyonu ile ilgili, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Ali Yurdupak ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Gözde İnaneri tarafından uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi, pazara araştırması ve pazara giriş desteği, pazara giriş belgeleri desteği, yurtdışı birim, marka ve tanıtım desteği, tasarım desteği, markalaşma desteği, turquality desteği ve ihracatçıya alıcı kredisi ve sigorta tazmin desteği, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nilüfer Sandallı tarafından yurtdışı fuar desteği, Türk Eximbank Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin tarafından Eximbank Finansman ve Sigorta İmkanları, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Elbir tarafından yurtiçi fuar desteği ve ticaret organizasyonları desteği, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Alper Eriten tarafından tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Çağrı Köseyener tarafından teknik müşavirlik hizmetlerine sağlanan devlet destekleri, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Aydın tarafından döviz kazandırıcı hizmetlere sağlanan devlet destekleri kapsamında genel destekler, döviz kazandırıcı hizmet sektörleri markalaşma desteği, hususi damgalı (yeşil) pasaport uygulamaları, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Cengiz Arabacı tarafından yatırımlara sağlanan devlet destekleri, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gülsüm Aktaş tarafından serbest bölgelerde gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlere sağlanan devlet destekleri, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erbülent Kurşun tarafından dahilde ve hariçte işleme rejimleri hakkında, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tayfun Kılıç tarafından vergi resim ve harç istisnaları, T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ayşegül Atay tarafından ithalat politikaları önlemleri ve ithalata ilişkin uygulamalar ve T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bumin Kaan Köktürk tarafından ithalat denetimi, piyasa gözetimi, denetimi ve gözetim şirketleri uygulamaları kapsamında bilgiler verildi.  

Devam ...

İşletmelere Yönelik Mali İşler ve Finans Yönetimi Eğitimi

İşletmelere Yönelik Mali İşler ve Finans Yönetimi Eğitimi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından, Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi çerçevesinde, 14 Aralık 2017 tarihinde “İşletmelere Yönelik Mali İşler ve Finans Yönetimi Eğitimi” düzenlendi. Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü Eğitmenlerinden Nedim Narlı tarafından, katılımcılara İşletmelere Yönelik Mali İşler ve Finans Yönetimi Eğitimi verildi. Eğitim kapsamında katılımcılara Finansal Yönetimin Önemi, Finansal Raporları Anlamak, Finansal Raporlar,  Kritik Performans Takibi (Rasyolar), İş Kararlarının Finansallar Üzerindeki Etkisi ve Yatırım Değerlemesi başlıklarında bilgiler verildi.                                                                                                                    Davut Altan Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitim programının açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Şahin, “Ülkelerin uluslararası arenadaki gücü, refah düzeyi, sosyal ve kültürel gelişmişlik seviyesi ve hatta yaşam memnuniyeti endeksi gibi pek çok hususun ortak ve en büyük paydası ekonomik gelişmişliktir. Ekonominin belkemiğini ise bugün sizlerin temsil etmiş olduğu KOBİ’ler teşkil etmektedir. Biz Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm bu saydığım hususlara katkı sağlamak adına KOBİ’lerimizin kapasitelerini geliştirmek için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bu alandaki en önemli ve kapsamlı projemiz olan, Cosme programı çerçevesinde Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi kapsamında düzenlediğimiz, İşletmelere Yönelik Mali İşler ve Finans Yönetimi eğitimi vesilesiyle sizlerle birlikteyiz” dedi.

Devam ...

Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Dış Değerlendirici Eğitiminde

Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Dış Değerlendirici Eğitiminde

  1-2 Şubat 2018 tarihlerinde Belçika’nın Brüksel kentinde Avrupa işletmeler Ağı projesi kapsamında Avrupa KOBİ Ajansı  tarafından düzenlenen “Firmalarla İşbirliği Süreci”  adlı eğitim toplantısına Konsorsiyum adına Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı Mithat Can Ulcay katıldı.   Toplantıya projeye bağlı konsorsiyumlardan Türkiye’den 8 kişi olmak üzere toplam 42 Avrupa İşletmeler Ağı proje personeli katılım sağladı.   İki gün süren toplantı boyunca Avrupa KOBİ Ajansı  ekibinden Darina Botsova, Lutgart Spaepen ve Vlaams Gewest tarafından katılımcılara proje stratejisinin daha firma odaklı bir noktaya çekilmesi yönünde bilgiler verildi. Firmalara destek konusunda sadece proje araçlarıyla sınırlı kalınmak zorunda olunmadığına, firmalarımızı başarıya götürebilecek yenilikçi fikirlere açık olunması gerektiği vurgulandı. Firmaları ağ veri tabanına kayıt ederken firmalar için bir işbirliği profili oluşturmaktansa öncelikli olarak firmaların taleplerine uygun mevcut profillere bakarak talep oluşturmanın daha verimli olacağı üzerinde duruldu.  Eğitim programını tamamlayan personelimiz konsorsiyumumuz adına sisteme tüm network ülkelerinden girişi yapılan işbirliği profillerinin uygunluğunu inceleyerek sistemde yayınlanması için onay verme yetkisine sahip olacak.    

Devam ...

Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Proje Ulusal Toplantısına katıldı.

Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu Proje Ulusal Toplantısına katıldı.

Avrupa İşletmeler Ağı  Ulusal Toplantısı, Türkiye’nin bütün bölgelerinden katılımcılar ile 31 Ocak tarihinde Gaziantep'te gerçekleştirildi.   Gaziantep Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya ayrıca, AB Türkiye Delegasyonu Ataşesi Laura Zampetti, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Necati Günaydın ile Türkiye’nin bütün bölgelerinden Avrupa İşletmeler Ağı projesi çalışanları katıldı.   KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Necati Günaydın toplantı açılış konuşmasında  Avrupa İşletmeler Ağı Projesinin ülkemizdeki mevcut durumu ve ülkemize aktarılan fonlar itibariyle şu ana kadar Türkiye’nin toplam 10 buçuk milyon Avro değerinde kaynak ile 38 ülke arasında 7’inci konumda olduğunu kaydetti.   AB Türkiye Delegasyonu Ataşesi Laura Zampetti: Avrupa İşletmeler Ağı Projesi’nin AB ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini arttırdığını kaydederken, KOBİ’lerin AB ve Türkiye ekonomisine inovasyon ve iş olanağı konusunda büyük katkılar sağladığını söyledi. Zampetti, Avrupa'nın 2020 hedeflerinin gerçekleşmesi için Avrupa İşletmeler Ağı Projesi’nin Türkiye’de etkin hizmet vermesiyle bu hedeflerin beraberce gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.   Toplantının ilerleyen bölümünde ise Avrupa İşletmeler Ağı işleyişi konuları ve proje ile ilgili eğitimlerle program devam etti.

Devam ...

Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz 2018 Firma Bilgilendirme Ziyaretlerine Başladı

Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz 2018 Firma Bilgilendirme Ziyaretlerine Başladı

Dünyanın 67 ülkesinde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında Karadeniz Konsorsiyumu ortaklarından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa İşletmeler Ağı proje uzmanları 2018 yılı firma ziyaretlerine başladı.       İlk olarak Akçaabat bölgesinde bulunan Tekstilsan İş Elbiseleri’ni ziyaret eden proje uzmanları Elif Duman ve Türker Metin Onur firma sahibi Muhammet Kalkışım’a Avrupa İşletmeler Ağı süreçleri hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra firmanın CE belgesi süreci ve oluşturulacak profiliyle ilgili görüş alışverişinde bulundular.   Ardından Akpa Lpg Ekipmanlari Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. firmasını ziyaret eden uzmanlar, firma yetkililerinden Sema Mısır’a Avrupa İşletmeler Ağı, yatırım destek imkanları, uluslararası pazarlarda marka oluşturma ve ihracata yönelik kredi süreçleri hakkında bilgilendirme yaptılar.     Ziyaretler kapsamında Değirmendere Bölgesinde bulunan Kurşun Plastik firmasını ziyaret eden proje uzmanı Türker Metin ONUR, lastik ayak giysileri ve üretim süreci hakkında firma yetkilisi Savaş KANDEMİR’den bilgi aldı. Ardından firmanın atölyesini gezerek atılabilecek yeni adımlar, imalat süreçlerinin iyileştirilmesi, ihracata yönelik destekler ve yatırım destekleri konusunda firma yetkilisine bilgi verdi.

Devam ...

Elektriksel Kalibrasyon Eğitimi

Elektriksel Kalibrasyon Eğitimi

Avrupa işletmeler Ağı projesi kapsamında MC Danışmanlıktan Mehmet Canay tarafından Samsun Akredite Uluslararası Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvar İşletmeciliği A.Ş. çalışanlarına yönelik Elektriksel Kalibrasyon Eğitimi verilmiştir. Teorik eğitimin yanısıra birtakım uygulamalar da içeren eğitim 3 gün sürmüştür. 19-21 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimde ; kalibrasyon ve ölçüm, genel metroloji, genel elektrik, frekans ve güç kalibrasyonu, multimetre kalibrasyonu ve osiloskop kalibrasyonu gibi konular anlatılmıştır.  

Devam ...

Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Konsorsiyumu Personeli Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret ve Yatırım İletişim Noktaları Eğitimine katıldı

Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Konsorsiyumu Personeli Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret ve Yatırım İletişim Noktaları Eğitimine katıldı

15-17 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara’da T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından TOBB bünyesindeki çeşitli Odaların ve Borsaların temsilcilerine yönelik düzenlenen “Dış Ticaret ve Yatırım İletişim Noktaları” eğitimine Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsosiyumunu temsilen Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Proje Koordinasyon Ofisi Müdürü Ümit Orhan ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Uzman Yardımcısı Çağrı Işıtan katıldı.

Devam ...

Avrupa İşletmeler Ağı Firma Ziyaretlerine Devam Ediyor

Avrupa İşletmeler Ağı Firma Ziyaretlerine Devam Ediyor

Avrupa’nın en büyük iş destek ağı olan Avrupa İşletmeler Ağı Programı kapsamında firmalarımızın yurtdışıyla teknolojik ve ticari işbirliği yapmalarına yönelik çalışmalara devam edildi.

Devam ...